Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

HYDRAULICKÉ VÝTAHY

VÝTAHY

1.
přímý pohon (1:1) - píst působící přímo na rám kabiny a zdvih pístnice se rovná zdvihu kabiny
2.
nepřímý pohon (1:2) - píst zvedá kabinu přes kladky a lana, zdvih kabiny se rovná dvojnásobku zdvihu pístnice
Typy hydraulických výtahů:

HYDRAULICKÉ OSOBNÍ VÝTAHY:

Výtahy určené pro nové budovy v souladu s normami EN 81-1 and EN 81-2:
Výtahy určené pro stávající budovy v souladu s normou EN 81-21:
(když není možné použít výtahy určené pro nové budovy)
O
Hydraulické výtahy:
Přímý pohon se používá pro výtahy s nízkým zdvihem.
Když v budově není prostor pro samostatně stojící strojovnu, agregát a rozvaděč se mohou umístit
do skříně přenosné strojovny (machinery cabinet-MC) (
GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-MC) nebo přímo do prohlubně šachty (GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-T).
Agregát obsahuje  kapalinu, ve které je ponořena jednotka motor-čerpadlo.
Princip fungování hydraulického výtahu je jednoduchý. Kabina je poháněna pístem pracujícím
pod tlakem odčerpané kapaliny. Pohyb směrem dolů je možný díky gravitačním silám bez spotřeby elektrické energie. Při jízdě dolů se kapalina vrací do agregátu. Přesný pohyb kabiny v obou směrech kontroluje řídící blok. Šachty hydraulických výtahů nevyžadují rozšíření a jsou velmi kompaktní v poměru k velikosti kabiny. Konstrukce stěn je lehká, síly působí hlavně na dno šachty. To umožňuje architektům optimalizovat prostory budov a zvětšit užitnou/obytnou plochu budovy. Pozice agregátu vně šachty
má za následek nízkou hladinu hluku a proto se hydraulické výtahy doporučují hlavně do obytných budov. Navíc jsou hydraulické výtahy známé svojí dlouhou životností, protože jejich konstrukce
je jednoduchá a mají malé množství komponentů, včetně těch pohyblivých.
Provozní náklady jsou proto velmi nízké.
GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-MC (nosnost 320-1 000 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-T (nosnsot 350-630 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC TML (nosnost 320-1 600 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-MC (nosnost 320-630 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-T (nosnost 350-630 kg)
Více o výtazích
Srovnání hydraulických a trakčních výtahů
Standardní kabiny TMC