Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM 2CH

Bezpečnostní systém 2CH ve shodě s dodatkem A3  EN 81.2
Další komfort při jízdě dolů.
Značné prodloužení životnosti motoru.
Ve shodě s novou Směrnicí o strojních zařízeních, díky zdvojenému uzavírání.
Splňuje dodatek A3 normy EN 81.2.
Ideální pro nové budovy i modernizace.
Monitorování signálů řídícího bloku pro kontrolu jízdy dolů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ