Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

OSOBNÍ VÝTAHY

VÝTAHY

Osobní výtahy jsou zařízení sloužící k přepravě osob.
Hlavním parametrem charakterizujícím tento typ výtahu je nosnost v kg, která souvisí s plochou kabiny
a počtem osob. Např. nosnost 630 kg odpovídá kapacitě 8 osob a je limitována plochou kabiny 1,54 m2
(typicky 1,1 x 1,4 m). Jmenovitá nosnost v osobních výtazích se rovná vypočtené zátěži, vycházející
z maximálního počtu osob v kabině. Více informací můžete najít v normě EN 81-1 a EN 81-2.
Výtahy navržené pro nové budovy v souladu s normami EN 81-1 and EN 81-2:

Výtahy se sníženou hlavou a prohlubní pro stávající budovy
v souladu s normou EN 81-21 :
Výtahy pro imobilní osoby:
O
Hydraulické výtahy:O
Lanové výtahy:
GMV vyrábí také výtahy pro imobilní osoby podle zákona s minimálními rozměry kabiny: šířka x hloubka = 1,1 x 1,4 m (nosnost 630 kg).
GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-MC
(nosnost 320 - 630 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-T
(nosnost 350 - 630 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-MC
(nosnost 320 - 1000 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-T
(nosnost 350 - 630 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC TML
(nosnost 320 - 1600 kg)
GREEN LIFT - GEARLESSBELT / GLB-MRL
(nosnost 450 - 1000 kg)
GREEN LIFT - GEARLESSBELT / GLB-MRL TML
(nosnost 320 - 1000 kg)

OSOBNÍ VÝTAHY:

Standardní kabiny TMC
Více o výtazích
Výtahy pro imobilní osoby
Výtahy
GREEN LIFT o nosnosti 630 kg a více jsou vhodné pro imobilní osoby.
Home Lift
Výtah v domě v prostoru schodiště