Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

GREEN LIFT - FLUITRONIC TML (GLF TML)

VÝTAHY

Název FLUITRONIC zdůrazňuje použití nejnovější generace pohonu
s mikroprocesorovým řízením. Je vybaven moderním agregátem
s proporcionálním řídícím blokem NGV, který splňuje dodatek A3 normy
EN 81-2. Zajišťuje vysoký komfort jízdy a přesnost dojezdu na zastávku
3 mm. TML může být vybaven agregátem umístěným ve skříni přenosné strojovny umístěné v blízkosti šachty (např.ve sklepě),
nebo je k dispozici v bezstrojovnové verzi MRL-T s agregátem v šachtě.
Název TML znamená "Tailor Made Lift" - výtah šitý na míru
pro nestandardní projekty jak z hlediska nestandardních kabin,
tak z hlediska unikátních řešení pohonů a funkčnosti.


GREEN LIFT - FLUITRONIC TML (GLF TML)

je nestandardní hydraulický výtah o nosnosti od 320 kg (4 osoby)
do 1 600 kg (21 osob). Při výrobě výtahu jsou přísně respektovány
normy ISO 9001, osobní výtahy
GREEN LIFT FLUITRONIC TML
odpovídají požadavkům Evropské směrnice pro výtahy 95/16/CE.
Panoramatické výtahy představují verzi výtahů TML.
Hlavním prvkem je prosklená kabina podle návrhu architekta a přání investora. Panoramatická kabina s prosklenými dveřmi může být montována do prosklené šachty nebo do prostoru tvořeného pouze částečně stěnami, jak často vídáme v obchodních centrech.
Standardní kabiny TMC
Výtahy pro imobilní osoby
Výtahy
GREEN LIFT o nosnosti 630 kg a více jsou vhodné pro imobilní osoby.
Více o výtazích
Home Lift
Výtah v domě v prostoru schodiště