Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

OSOBNÍ VÝTAHY - STÁVAJÍCI BUDOVY

VÝTAHY

Výtahy se sníženou hlavou a prohlubní určené pro stávající budovy
GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-MC (nosnost 320-630 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-T (nosnost 350-630 kg)
Často se vyskytují případy, kdy šachta nemá dostatečný prostor pro namontování výtahu, například
z důvodu podzemní vody nemůže být prohlubeň dostatečně hluboká, nebo střecha budovy je nízká.
V tom případě je možná instalace výtahu podle normy EN 81-21.
GMV má pro tento případ 2 typové hydraulické výtahy.

Výtahy se sníženou hlavou a prohlubní do stávajících budov:
Standardní kabiny TMC
Více o výtazích
Výtahy pro imobilní osoby
Výtahy
GREEN LIFT o nosnosti 630 kg
a více jsou vhodné pro imobilní osoby.
Home Lift
Výtah v domě v prostoru schodiště