Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

NÁKLADNÍ VÝTAHY GPL

VÝTAHY

Nejlepší a nejpokrokovější výtah od 2 000 do 12 500 kgjaký byl kdy vyroben *)
 
katalog
 
katalog Flash
 
ver. 2.5 - 13.05.2013
 
ver. 2.4 - 18.06.2013
 
ver. 4.1 - 15.05.2013
 
ver. 2.5 - 18.06.2013
 
ver. 3.1 - 15.05.2013
 
ver. 2.5 - 18.06.2013
 
ver. 2.6 - 15.05.2013
 
ver. 2.5 - 18.06.2013
   
   
Nákladní výtahy GPL o nosnosti od 600 do 12.500 kg
a lepším zajištěním přepravy zboží a doprovázejících osob. Výtahy GPL o vyšší nosnosti jsou vhodné pro nakládku/vykládku pomocí vysokozdvižného vozíku.
Výtahy GPL používají ve světě unikátní technologii GMV 1:1
a díky ní má šachta vyjímečně malé rozměry v poměru
k rozměrům kabiny.

To je nejlépe vidět na koeficientu:

                 kde mají  největší hodnoty ze všech standardních
osobo-nákladních výtahů.

Stěny šachty mají lehkou konstrukci, protože síly působí hlavně na dno šachty.
Výtahy jsou vybaveny přímým pohonem se 2 nebo 4 písty typu  EC (teleskopické s mechanickou synchronizací) nebo typu TCS (pro úzké šachty). Je-li to nutné,  přidají se zachycovací zařízení (pawl devices), aby byla podlaha kabiny při nakládce vysokozdvižným vozíkem stabilizována.

Toto unikátní světové řešení je vysoce ceněné hlavně kvůli jednoduché, snadné montáži a jeho životnosti. Výtahy GPL zvládají velký počet jízd potřebný například v továrnách se třísměnným provozem. Servis, kromě pravidelných prohlídek, je omezen pouze na výměnu těsnění.

Největším ze standardních výtahů je SUPER - GPL (S-VL) o nosnosti
od 6.000 do 12.500 kg. Rozměry kabiny šířka x hloubka 3,4 x 6,0 m, dveře šířka x výška 3,0 x 2,6 m umožňují pohodlné naložení/vyložení pomocí vysokozdvižného vozíku.
V případě speciálních objednávek GMV vypracuje také nestandardní výtahy a speciální výtahy o velkých nosnostech (více než 10 tun).
Strojovna může být umístěna na jakémkoliv místě, i daleko od šachty.

NÁKLADNÍ VÝTAHY NAKLÁDKA/VYKLÁDKAOsobo-nákladní výtahy GPL s technologií GMV 1:1 jsou používané v budovách, kde je potřeba přepravovat těžké náklady o velkých rozměrech a/nebo velký počet osob. Výtahy GMV jsou perfektním řešením ve víceúrovňových skladech a výrobních halách. Řešení GMV integruje horizontální a vertikální pohyby zboží do jednoho efektivního a velmi hospodárného vnitřního logistického systému.

Výběru vhodného osobo-nákladního výtahu musí vždy předcházet podrobná analýza možností a potřeb koncového uživatele. Skladové budovy a výrobní haly nefungují bez vysokozdvižných vozíků a to je důvod, proč by měly být osobo-nákladní výtahy s rozměrnými kabinami pro vysoké nosnosti upravené pro vjezd takového typu zátěže.

Zde uvádíme 4 pracovní režimy osobo-nákladních výtahů:
SROVNÁNÍ VYUŽITÍ ŠACHTY
U NĚKTERÝCH NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ
Osobo-nákladní výtah GPL
5 000 - 9 000 kg
*) Velká výhoda oproti jiným technickým řešením - zvláště oproti trakčním nákladním výtahům:

Technologie a funkčnost

Přímý pohon s unikátní technologií GMV 1:1.
Teleskopické písty typ  EC/TCS z výroby GMV Sweden AB se 100%  synchronizací ovlivňující
provoz a životnost výtahu (žádná jiná technologie nezajistí takové vlastnosti).

Možnost nakládky pomocí vysokozdvižného vozíku pro nosnost nad 3t.
Vysoká odolnost a spolehlivost díky malému počtu použitých komponentů
(včetně pohyblivých částí).
Nízké provozní a servisní náklady.
Jednoduchá a ultra lehká konstrukce ve srovnání s jinými trakčními a hydraulickými autovýtahy.
Vyjímečně malé rozměry šachty v poměru k rozměrům kabiny.
Minimální prohlubeň 1,0 m.
Mimořádně stabilní podlaha kabiny při vjezdu auta - takovou stabilitu není možné dosáhnout
v případě výtahů s použitím lan
(hydraulické nákladní výtahy 1:2 a lanové nákladní výtahy: 2:1 a 4:1).
Standardní nosností od 2,5 až do 12,5 t, volitelně nad 12.5 t.
Možnost zvýšení nosnosti při stálých rozměrech kabiny.
Centrální dveře pro rychlou a bezpečnou nakládku materiálu.

Ekologie

Na materiál nenáročné konstrukce výtahů GPL, nízká hmotnost (až o 40-60% nižší než u jiných trakčních a hydraulických autovýtahů.
Malý počet komponentů.
Nízká poptávka po náhradních dílech díky jeho odolnosti a spolehlivosti.
Nízké provozní a servisní náklady.
Lehká a na materiál nenáročná konstrukce šachty díky silám působícím na dno šachty.
Pohon bez permanentních magnetů, jejichž výroba je mimořádně náročná na spotřebu el.energie a jejichž používání problematické a drahé.
Nízká spotřeba elektrické energie.

Bezpečnost

Více než 50-ti leté zkušenosti ve výrobě hydraulických výtahů.
Bez masivních konstrukcí (žádný pohon nebo protizávaží) nad kabinou.
Bez lan, na kterých je montována kabina.
Strojovna se nachází v samostatném místě, což zaručuje bezpečnou montáž a údržbu.
Střídavý způsob je málo efektivní, protože většinou je reálné zatížení mnohem nižší než nominální.
Rozdíl může být i několik tun. Pozn.: existuje vysoké riziko pokusů uskutečnit nakládku pomocí vysokozdvižného vozíku, který ale není vhodný pro nakládku pro tento typ výtahu.
Proto GMV doporučuje pro tento případ výtahy s kabinami menších  rozměrů, do kterých se vysokozdvižný vozík nemůže dostat.
I.
Přímý způsobII.
Sekvenční způsobIII.
Střídavý způsob

IV.
Jednoduchý způsob
Výtah je vhodný pro transport pomocí vysokozdvižného vozíku spolu s naloženým materiálem. Četnost jízd může být vysoká, až 10-20 jízd za hodinu.
Výtah je naložen z jedné strany jedním vysokozdvižným vozíkem a vyložen druhým na jiné zastávce. Četnost jízd: střední, průměrně 5-8 jízd za hodinu.
GMV dodává výtahy GPL®  pracujících ve všech 4 režimech. Velká většina konkurenčních firem nabízí   osobo-nákladní výtahy pracující pouze v alternativním nebo jednoduchém  režimu (hydraulické osobo-nákladní výtahy 1:1 a 1:2 a trakční osobo-nákladní včetně trakčních výtahů MRL).

Díky unikátní technologii GMV 1:1 se společnost GMV stala lídrem v řešení osobo-nákladních výtahů
po mnoho let. 
Tento způsob nakládky je vhodný pro malé výrobní haly, dílny, sklady nebo obchody. Materiál (zpravidla o nízké hmotnosti) je ručně naložen do krabic a následně transportován pomocí paletového vozíku. Osobo-nákladní výtahy mají malou hmotnost (obvykle do 1,6 t) a četnost jízd je nízká.
Více o výtazích

 
Střídavý způsob provozu existuje tehdy, když výtah není vhodný pro nakládku pomocí vysokozdvižného vozíku, ale pouze pomocí paletového vozíku.
Zboží se přepraví do tzv. překladové zóny, z které jej převezmou pracovníci
na paletový vozík a tímto ho přesunou do kabiny.
Není možné umístit materiál jeden na druhý a reálné zatížení se rovná sumě hmotností na paletě umístěné na podlaze kabiny.
Četnost jízd je nízká, průměrně 3-5 jízd za hodinu.