Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

PRAVIDLA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR VHODNÉHO VÝTAHU

INFORMACE

JAK ZVOLIT SPRÁVNÝ TYP VÝTAHU?
+420 541 240 400
info@hlc-gmv.cz    
Účel budovy
a následující údaje:
potřeby uživatele
konstrukce výtahu a šachty
rozměry kabiny / nosnost
počet jízd / frekvence jízd
přístup pro imobilní osoby
jiné ...
Vím?
Ano
Ne
Ne
Ano
Výtah si chci vybrat:
z katalogu GMV
z výkresů CAD (.dwg) na DVD
Z výkresů CAD (.dwg) z www.hlc-gmv.cz
Vím?
Kalkulace nákladů.
Montáž výtahu odbornou firmou.
Provoz výtahu.
Dlouholetý bezporuchový provoz výtahu
za nízké náklady.