Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

ZÁKLADNÍ INFORMACE

INFORMACE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
převod
sběr
reakce na výpadek energie
skupinové řízení
1.

Definice výtahu


Výtah je systémem trvale instalovaným pro vertikální (nebo ve směru menším než 15% od svislice) dopravu osob nebo nákladů ve výtahové kabině nebo na plošině.
2.

Základní rozměry


     Pozn.
: rozměry se týkají hotových nástupišť.
3.

Jmenovitá nosnost


Je nosnost v kg, která byla určena pro výpočet pohonu. Vypočtená nosnost je hodnota, která byla určena pro přesný výpočet klíčových nosných prostředků a obvykle určuje maximální počet osob, které výtah pojme na danou plochu kabiny. Existuje úzký vztah mezi nosností, max.počtem osob
a plochou kabiny. Např. nosnost 630 kg je číslo pro max. 8 osob, limitovaná plochou výtahové kabiny 1,54 m2 (1,1 x 1,4 m). V případě osobních výtahů se jmenovitá nosnost rovná vypočtené nosnosti z plochy kabiny, zatímco v případě nákladních výtahů je povoleno snížit jmenovitou nosnost oproti vypočtené z plochy kabiny. Pro více informací viz normy EN 81-1/-2.
4.

Klasifikace výtahů podle typu pohonu


Hydraulické
výtahy: pohon výtahu se skládá z nádrže, hydraulického čerpadla a elektrického motoru, které uvádějí v činnost píst, který pohybuje kabinou přes přímý převod 1:1
nebo přes nepřímý převod 1:2 (lanová kladka a lana).

Hydraulické strojovny nemusí sousedit se šachtou a mohou být vzdáleny od šachty od nuly
až po několik desítek metrů. Nejpoužívanější je volně stojící skříň (tzv. skříň přenosné strojovny) nebo samostatná místnost (tradiční strojovna).
Existují také hydraulické výtahy bez strojovny, s umístěním pohonu v šachtě.

Lanové výtahy: výtahový pohon se skládá z elektrického motoru a třecího kotouče s ním spojeného, pohání lana spojená s výtahovým rámem, kabinou a protizávažím.
Existují následující typy:


5.

Základní komponenty výtahuKabina
: část výtahu sloužící pro dopravu osob a/nebo nákladů.
Šachta: prostor, v kterém se pohybuje kabina. Prostor, který tvoří prohlubeň, stěny a strop.
Strojovna: místnost nebo prostor, v kterém je umístěn pohon a příslušné vybavení, např. prvky rozvaděče.
Pohon: jednotka, kterou tvoří motor pohánějící výtah. V lanových výtazích je to lanový pohon a v hydraulických výtazích se skládá z motoru, čerpadla a řídícího bloku.
T-vodítka
: pevné elementy, které zajišťují vedení kabiny a rámu.
Rám kabiny: pevná konstrukce, na které je upevněna kabina a jezdí po vodítkách.
Protizávaží: samostatně pohybující se závaží, které vyvažuje kabinu a zajišťuje tlak lan na hnací kladku.
Rozvaděč: jednotka pro kontrolu jízdy kabiny.
Píst: výtahový komponent používaný jako prostředek pro pohyb kabiny. Píst se skládá z válce
a pístnice. Existují jednoduché písty nebo vícestupňové písty, tzv.teleskopické.
6.

Klasifikace výtahů podle typu použití:Osobní výtahy
- slouží pro dopravu osob.
Lůžkové výtahy - slouží pro dopravu osob a nemocničních lůžek s lékařským vybavením
a personálem. Musí mít přesné minimální rozměry kabiny a dveří a má i některé zvláštní funkce,
jako "přednostní jízda".
Autovýtahy - slouží pro dopravu automobilů. Má přesné minimální rozměry kabiny a dveří
Osobo-nákladní výtahy - jsou určeny pro dopravu nákladů a osob doprovázejících náklad.
Nákladní výtahy
- je skupina výtahů se zákazem vstupu osob. Musí se dodržovat striktní předpisy týkající se použití nebo menších rozměrů kabiny (tzv. "malé nákladní výtahy”).
7.

Strojovna


Speciální místnost, ve které je umístěn pohon výtahu a vybavení související s rozvaděčem.
Vstup je povolen pouze autorizovaným osobám.
8.

Šachta


Šachtou se myslí prostor, v kterém se pohybuje kabina. Šachta má obvykle prohlubeň, stěny
a strop. Podle typu výtahu může být v šachtě umístěn pohon, protizávaží a rozvaděč.
9.

Kabina


Část výtahu sloužící pro dopravu osob a/nebo nákladů.

     Neprůchozí - kabina s 1 vstupem
     Průchozí - kabina se 2 vstupy proti sobě
     Průchozí s rohovými vstupy - kabina se 2 dveřmi situovanými do rohu v úhlu 90°.  
     3-vstupy - kabina se 3 vstupy.
10.

Dveře


Výtahové dveře se dělí na šachetní a kabinové.
Dveře existují ve 2 základních variantách: centrální a teleskopické (2-listé nebo vícelisté).

     Centrální dveře - při otevírání/zavírání se panely pohybují v opačném směru.
     Teleskopické dveře - při otevírání/zavírání se panely pohybují stejným směrem.

     Otočné dveře - ovládané ručně, nenavrhují se do nových výtahů.
11.

Standardní výtahy


Jsou výtahy skládající se ze sériových komponentů, vodorovné rozměry šachty (šířka x hloubka) jsou stejné, odlišují se pouze počtem zastávek a výškou zdvihu. Díky těmto faktům mají architekti méně práce při návrhu šachty s menším rizikem případných chyb.
12.

Nestandardní výtahy TML

(Tailor Made Lift)
Výtahy skládající se z komponentů určených pouze pro daný výtah. Musí se navrhovat individuálně. Například výtahy ve stávajících šachtách atypických rozměrů, panoramatické prosklené výtahy, kabiny se 2 vstupy do rohu 90o nebo dokonce se 3 vstupy. 
13.

Výtahy pro nové budovy


Výtahy s pevnými rozměry šachty, prohlubně a hlavy, tak aby odpovídaly požadavkům platných norem.
14.

Výtahy pro stávající budovy


Do budov, u kterých se pří stavbě neuvažovalo o výtahu, lze postavit výtah s omezeným prostorem prohlubně a/nebo hlavy. V tomto případě je potřeba použít přídavná bezpečností zařízení
pro montážní a servisní pracovníky. Pro více informací viz normu EN 81-21.
15.

Výtahy pro imobilní osoby


Předpisy pro některé budovy vyžadují přizpůsobení osobních výtahů pro imobilní osoby.
Základním požadavkem jsou minimální rozměry kabiny (šířka x hloubka) 1,1 m x 1,4 m,
šířka dveří 0,9 m, tlačítka opatřena Braillovým písmem a zvukovými informacemi.
Kabiny se 2 vstupy 90° (dveře na 2 sousedících stěnách) musí mít minimální rozměry
1,4 x 1,4 m (nosnost 900 kg) a každé dveře šířku 0,9 m.
Detailní požadavky jsou definovány v normě EN 81-70.

16.

Jiné základní údaje:


Převod
- je základním parametrem výtahového pohonu, který umožňuje regulaci rychlosti,
aby se změnil točivý moment/lineární rozsah výtahu. Čím vyšší převod, tím vyšší citlivost
na zátěž. V osobních výtazích není tak podstatný, protože do osobních výtahů vstupují osoby
o hmotnosti cca. 75 kg, u nákladních výtahů a autovýtahů je velmi důležitý.
Vysokozdvižný vozík může zatížit kabinu sílou i několik tun a proto je velmi vhodný hydraulický pohon 1:1. To znamená, že přímá opora kabiny prostřednictvím pístů zabezpečí vyjímečně stabilní podlahu při nakládce. Hydraulické výtahy s převodem 1:2 a lanové výtahy s převodem 2:1 nebo
až 4:1 jsou charakterizované značně horší stabilitou při nakládce/vykládce těžkých předmětů.
Sběrné řízení
- umožňuje uchovat v paměti přivolání výtahu uživateli a jejich postupné vyzvednutí
při jízdě výtahu stejným směrem. V obytných domech s více byty se obvykle nepoužívá,
zatímco ve veřejných budovách se obvykle používá. Při jízdě nahoru výtah naloží postupně osoby, které chtějí jet nahoru a při jízdě dolů ty, kteří chtějí jet dolů.
Reakce na výpadek elektrické energie
- v případě výpadku proudu by výtah měl sjet do nejnižší zastávky a dveře by se měly otevřít, aby cestující mohli vystoupit.
Skupinové řízení - výtahy umístěné vedle sebe se mohou provozovat v jedné skupině a přivolání vyřídí výtah, který se nachází blíže, nebo jede v daném směru.
17.

Srovnání hydraulických a lanových výtahů - výhody/nevýhody
18.

Hlučnost


Každý výtahový systém vydává hluk při jeho provozu. Nicméně, při použití vhodného typu výtahu, správné konstrukce šachty a jeho umístění se může jeho hlučnost v budově značně snížit.
Hydraulické výtahy jsou známé svou nízkou úrovní hlučnosti díky umístění pohonu (agregátu)
vně šachty - ve skříni přenosné strojovny nebo v oddělené místnosti.
Důležité je také vědět, že pohon pracuje pouze směrem nahoru, při jízdě dolů je vypnutý a kabina se pohybuje "samospádem". 
Lanové výtahy typ MRL
- bez strojovny mají pohon v šachtě. To má za následek vyšší hlučnost pronikající snáze zdmi budovy. Aby byla hlučnost snížená, musí se vybudovat oddělující zdi od bytů nebo se výtah umístí do centrální části schodiště. Obě metody zabírají vnitřní prostor budovy
a vyžadují masivní betonové konstrukce.

Hlava: část šachty mezi úrovní nejvyšší zastávky
          po strop šachty.
Zdvih: délka zdvihu kabiny mezi úrovní nejnižší zastávky
          po nejvyšší zastávku.
Prohlubeň: část šachty mezi úrovní nejnižší zastávky
                 k podlaze šachty.
1:1
Výtah s centrálním pístem
Výtah s pístem na boku
1:1 (s technologií  GMV SWEDEN ABTM 1:1)
GPL osobo-nákladní výtahy
se 4 písty - typ EC
GPL osobo-nákladní výtahy
se 2 písty - typ EC
1:2 (s nepřímým zalanovaným pohonem)
Výtah s 1 pístem
Osobo-nákladní výtahy se 2 písty
(GMV nedoporučuje)
1:1                                     2:1
4:1                                    
Výtah s lanovým převodem 4:1
Údaj/funkce
Hydraulické výtahy
MRL-lanové výtahy
(s pohonem v šachtě)
Šachta
Malá spotřeba materiálu pro
šachtu, zdi nemusí být zesílené.
Hlavní síly jsou koncentrovány
na dno prohlubně. Není potřeba
rozšíření šachty ani v obytných
domech. Malé rozměry šachty
vůči rozměrům kabiny.
Šachta je masivní, vysoká
spotřeba  materiálu (horní
strojovna v případě tradičních
výtahů), pohon, protizávaží a
kabina. V případě sousedství s
byty se doporučuje rozšíření
šachty. Velké rozměry šachty
vůči rozměrům kabiny.
Konstrukce
Jednoduchá. Malý počet
komponentů - včetně rotujících
částí. Žádné protizávaží.
Nízká hmotnost výtahu:
o 40-60% nižší než u výtahů
bez strojovny.
Komplikovaná konstrukce.
Mnoho komponentů včetně
rotujících částí: pojízdné
kotouče, ložiska.
Velká délka opakovaně
ohýbaných nosných lan.
Vysoká hmotnost výtahu
v poměru k nosnosti.
Montáž / provoz
Vyjímečně rychlá, bezpečná,
jednoduchá a levná montáž.
Může ji provést i místní
certifikovaná firma.
Snadno opravitelné
a nahraditelné komponenty.
Komplikovaná montáž vyžadující
vysoce kvalifikovaný personál.
Obvykle trvá 2x déle než u
hydraulických výtahů.
Komplikovaná oprava a výměna
hlavního pohonu a lan.
Některé servisní zásahy může
provést pouze servisní pracovník
výrobce.
Provozní náklady
Nízké servisní náklady a nízké
ceny náhradních dílů.
Vysoké servisní náklady a velmi
drahé náhradní díly.
Rychlost
Obvykle 0,63 m/s.
Vysoká, obvykle 1 m/s a vyšší.
Životnost
Dlouhá životnost, průměrně
2 x delší.
Celkem vysoká.
Pořizovací náklady
Asi o 20-30% nižší
do 2-5 zastávek.
Relativně vysoké pro výtahy
s nízkým zdvihem.
Příkon
Asi 2x vyšší.
Několik málo kilowatt.
Spotřeba
elektrické energie
Srovnatelná nebo nižší.
Hydraulický výtah jede dolů
s vypnutým motorem.
Při stání se spotřebováva
energie osvětlení kabiny.
V případě nevyváženosti kabiny
(prázdná nebo plně naložená) je
potřeba pro pohyb kabiny
a protizávaží velká energie.
Při překonání setrvačních sil
způsobených velkou hmotností
pohybujících se částí (kabina,
protozávaží, lana) je na rozjezd
potřeba velká energie.
Při stání kabiny energii
spotřebovává frekvenční měnič
a osvětlení kabiny.
Bezpečnost
Vysoká.
Žádné masivní pohony
nad kabinou.
Strojovna stojí většinou
odděleně, daleko
od výtahových částí.
Střední. Vyšší riziko pro personál
při montáži, opravách a servisu.
Tektonické pohyby země nebo
zemětřesení mohou zapříčinit
poškození konstrukce spadnutím
masivních prvků umístěných v
hlavě šachty (pohon nebo
protizávaží). Takové případy
byly zaznamenány např. v
Izraeli. Vyžaduje speciální
ochrannou konstrukci.
Hlučnost
V šachtě obvykle není umístěn
pohon.
Hluk je vydávan v uzavřené
strojovně vzdálené od místa,
kde stojí lidé.
Pohon a rozvaděč umístěné
v šachtě vydávají hluk
pronikající snadněji přes stěny
budovy.
Zvláště otravné to může být
v obytných domech, protože ne
všechny pohony jsou tiché.
Ekologie
Ekologické řešení. Zvláště
nenáročné na materiál šachty.
Nízká hmotnost výtahu a malý
počet komponentů znamenají
nižší spotřebu energie pro
výrobu.
Hydraulická kapalina podléhá
100% recyklaci po 5-10 letech
provozu.
Masivní stěny šachty a pohonu:
masivní pohon a protizávaží ,
dlouhá lana, mnoho komponentů
- znamená vyšší spotřebu
energie při výrobě. V pohonech
jsou používaná tzv.permanentní
magnety, které spotřebují
mnoho energie při průzkumu
surovin a ve výrobním procesu,
což má velmi negativní vliv na
životní prostředí
EcoGMV
Hydraulický výtah s typicky umístěným pohonem.
Jízda nahoru
Jízda dolů
Jízda nahoru / dolů
Lanový výtah MRL bez strojovny s pohonem v šachtě.
 
 
 
 
Výtah s lanovým převodem 1:1
Výtah s lanovým převodem 2:1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
levé
při otevírání se panely pohybují doleva
pravé
při otevírání se panely pohybují doprava