Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

OSOBNÍ VÝTAHY - NOVÉ BUDOVY

VÝTAHY

Výtahy navržené pro nové budovy

v souladu s normami EN 81-1 and EN 81-2:
Standardní kabiny TMC
Více o výtazích
Výtahy pro imobilní osoby
Výtahy
GREEN LIFT o nosnosti 630 kg a více jsou vhodné pro imobilní osoby.
Home Lift
O
Hydraulické výtahy:O
Lanové výtahy:
GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-MC
(nosnost 320 - 1 000 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-T
(nosnost 350 - 630 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC TML
(nosnost 320 - 1 600 kg)
GREEN LIFT - GEARLESSBELT / GLB-MRL
(nosnost 450 - 1 000 kg)
GREEN LIFT - GEARLESSBELT / GLB-MRL TML
(nosnost 320 - 1 000 kg)
Výtah v domě v prostoru schodiště