Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

GREEN LIFT - TML 1600 - LŮŽKOVÝ (GL - TML 1600)

VÝTAHY

 
ver 1.1. - 12.11.2013
 
ver. 2.2 - 15.05.2013
 
ver. 2.3 - 18.06.2013
   
   
Při výrobě výtahu jsou přísně respektovány normy ISO 9001, osobní výtahy GREEN LIFT TML 1600 LŮŽKOVÝ odpovídají požadavkům Evropské směrnice pro výtahy 95/16/CE.
Rozměry kabiny 1,4 x 2,4 m a dveří 1,2 m umožňují transport lůžek
s nemocnými osobami, lékařského vybavení a personálu.
Ve výtahu je funkce “přednostní jízda”, kdy aktuální přivolání výtahu jsou blokována, přivolá-li si výtah autorizovaná osoba, např. v případě jízdy se zraněnou osobou na operační sál.

GREEN LIFT - TML 1600 LŮŽKOVÝ je ideálním řešením pro nemocnice,
domy pro seniory s pečovatelskou službou a další zařízení, poskytující zdravotnické / sociální služby.
GREEN LIFT - TML 1600 LŮŽKOVÝ

je hydraulický osobní výtah o nosnosti 1 600 kg, vhodný pro dopravu osob
(max. 21 osob) a lůžek.


Více o výtazích
Výtahy pro imobilní osoby
Výtahy
GREEN LIFT o nosnosti 630 kg a více jsou vhodné pro imobilní osoby.
Home Lift

 
Výtah v domě v prostoru schodiště