Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-T (GLF 81.21 MRL-T)

VÝTAHY

 
katalog
 
katalog Flash
 
katalog
 
katalog Flash
 
ver. 2.4 - 13.05.2013
 
ver. 2.4 - 15.05.2013
 
ver. 2.5 - 18.06.2013
   
   
GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-T (GLF 81.21 MRL-T)

je standardní hydraulický výtah o nosnosti od 350 kg (4 osoby)
až do 630 kg (8 osob) v souladu s normou EN 81-21.
Výtah je určený pro stávající budovy, kde není možné použít standardní rozměry prohlubně a/nebo hlavy.
Díky použití bezpečnostních zařízení je možné snížit prohlubeň na 45 cm a hlavu na 275 cm.

Rozvaděč výtahu zabudovaný v úzké podlouhlé skříňce je umístěn v šachtě v blízkosti vodítek. Celý pohon (píst, agregát, rozvaděč) se nachází v šachtě.Home Lift
Výtahy pro imobilní osoby
Výtahy
GREEN LIFT o nosnosti 630 kg a více jsou vhodné pro imobilní osoby.
Více o výtazích
Standardní kabiny TMC

 
Výtah v domě v prostoru schodiště