Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

GMV Martini CZ

, s.r.o.

- VÝTAH V DOMĚ V PROSTORU SCHODIŠTĚ

GALERIE

Osobní výtah v prostoru schodiště
Strojovna výtahu umístěná v samostatné místnosti vedle výtahu
Strojovna výtahu umístěná ve skříni strojovny poblíž výtahu
Osobní výtah v prostoru schodiště