Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-MC (GLF 81.21 MRL-MC)

VÝTAHY

Výtah je určený pro stávající budovy, ve kterých není možné použít  standardní rozměry prohlubně a/nebo hlavy.
Díky použití bezpečnostních zařízení je možné snížit prohlubeň na 45 cm a hlavu na 275 cm.

Agregát a rozvaděč jsou umístěny ve skříni přenosné strojovny, umístěné na libovolném místě v blízkosti šachty.


GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-MC (GLF 81.21 MRL-MC)

je standardní hydraulický výtah o nosnosti od 320 kg (4 osoby)
až do 630 kg (8 osob) v souladu s normou EN 81-21.
 
katalog
 
katalog Flash
 
katalog
 
katalog Flash
 
ver. 2.4 - 13.05.2013
 
ver. 2.4 - 13.05.2013
 
ver. 2.5 - 18.06.2013
   
   
Standardní kabiny TMC
Více o výtazích
Výtahy pro imobilní osoby
Výtahy
GREEN LIFT o nosnosti 630 kg a více jsou vhodné pro imobilní osoby.
Home Lift

 
Výtah v domě v prostoru schodiště