Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝTAHY

O

Hydraulické výtahy GMVHydraulické výtahy jsou mnohem více ekologické než ty elektrické,
jak vyplývá z výsledků těchto jeho předností:


O

ELEKTRICKÉ výtahy GMV

Celková nízká hmotnost hydraulického výtahu (v průměru o 40-60% nižší
než hmotnost elektrických)
, to znamená také nižší spotřebu energie potřebnou pro výrobu a transport výtahu.
Malý počet komponentů v hydraulickém výtahu - včetně pohyblivých částí, jednoduchá konstrukce, bez masivního protizávaží a jeho vedení. Vyznačují se vysokou životností.
Ultra-lehká konstrukce šachty ve srovnání se šachtami elektrických výtahů díky koncentraci sil hlavně na dno šachty a obvykle na jednu stěnu šachty.
Malé rozměry šachty vyžadují menší materiálovou náročnost na vybudování podlahy a stěn šachty.
Snadné použití pracovního média. Hydraulická kapalina se po 5-10 letech používání dá  100% recyklovat.
Pohon bez permanentních magnetů, které se většinou nachází v bezstrojovnových elektrických výtazích.
Nízká spotřeba energie hydraulických výtahů díky technologii GMV.
Hydraulický výtah spotřebovává elektrickou energii pouze při jízdě nahoru. Při jízdě dolů
se využívá gravitační síla - motor se nezapíná. GMV neustále modernizuje svoje výrobky
a poslední model pohonu typ DRY s blokem NGV zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie, nižší než je spotřeba elektrické energie u bezstrojovnových elektrických výtahů.

Nízká hladina hlučnosti díky umístění pohonu vně šachty.
Bezstrojovnové elektrické výtahy mají pohon v šachtě. To má za následek snadnější distribuci hluku na všech zastávkách budovy. Pro snížení hladiny hlučnosti se musí šachta opatřit dodatečnou betonovými stěnami (dilatace) od pokojů, kde bydlí lidé, nebo je šachta vybudována v centrální části schodiště. Obě metody zabírají vnitřní plochu budovy a vyžadují další energii na vybudování těžké betonové konstrukce.

VÝTAHY A EKOLOGIE

Ekologie je v současné době populárním tématem a vstupuje také do výtahářského oboru.
Mnoho výrobců elektrických výtahů bez strojovny nazývají své výtahy jako "ekologické” a prezentují pouze  příkon motoru, přičemž zapomínají na další důležité údaje, aby nás z hlediska ochrany životního prostředí a z hlediska prevence změny klimatu donutili dívat se na tyto systémy jiným způsobem. Především se zapomíná na to, že na výrobu těchto masivních zařízení a na stavbu masivních šachet
se spotřebuje velké množství energie. Dále, trakční výtahy spotřebují v průměru více energie ve stavu    stand-by (v klidovém stavu čekajícím na přivolání), než po dobu jízdy. Celková spotřeba energie je tak srovnatelná u obou typů výtahů. Nicméně poslední řešení GMV s novými technolgiemi NGV DRY
má za následek, že ručička vah se přiklání k hydraulickým výtahům, používajícím technologii NGV-DRY.
Permanentní magnety jsou v současnosti používané většinou v bezstrojovnových elektrických výtazích. Těžba surovin (kromě jiného vzácné kovy) pro výrobu magnetů ničí životní prostředí, jejich výroba je energeticky mimořádně náročná, použití problematické a drahé.
V pohonech GMV Gearlessbelt nejsou permanentní  magnety a je nejekologičtějším výrobkem, používaným ve výtahářském sektoru
v posledních letech.
SROVNÁNÍ HMOTNOSTI VÝTAHŮ
V ZÁVISLOSTI OD NOSNOSTI
PRŮMĚRNÁ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
U VÝTAHŮ V OBYTNÝCH DOMECH (€)
Provoz
Stand-by
Lanové výtahy MRL
GLF s novým pohonem DRY
Ekologický pohon GearLessBelt-MRL®
firmy GMV
GMV NEPOUŽÍVÁ PERMANENTNÍ MAGNETY VE SVÝCH POHONECH
Více o výtazích
Hmotnost výtahu
v tunách
Trakční výtahy
Hydraulické výtahy GMV
Nosnost
[kg]