Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

PAWL DEVICES

Bezpečnostní dosedací zařízení pro oporu kabiny při nakládce a vykládce.
Mechanický systém je uchycen na rámu kabiny a vodítkách.
Když je umístěn v prohlubni, pracuje jako hydraulický nárazník.
NS 40/50 pro nosnosti až do 4 000 kg.
NS 70/100 pro nosnosti až do 7 000 kg.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Modely: