Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

GMV Martini CZ

VÝTAHY

Výtahy společnosti GMV:
GMV vyrábí také výtahy pro imobilní osoby podle zákona s minimálními rozměry kabiny: šířka x hloubka = 1,1 x 1,4 m (nosnost 630 kg).
VL 40 (jmenovitá nosnost 4 000 kg)
VL 35 (3 500 kg)
VL  30 (3 000 kg)
SUPER - VL  (5 000 - 11 000 kg a vyšší)
Výtahy navržené pro nové budovy v souladu s normami EN 81-1 and EN 81-2:

Výtahy se sníženou hlavou a prohlubní pro stávající budovy
v souladu s normou EN 81-21 :
Výtahy pro imobilní osoby:
O
Hydraulické výtahy:O
Lanové výtahy:
GPL (nosnost 600 - 12 500 kg a vyšší))
O
Hydraulické výtahy:
O
Hydraulické výtahy:
O
Hydraulické výtahy:
1.
2.
3.
4.
GREEN LIFT - GEARLESSBELT / GLB-MRL
(nosnost 450 - 1 000 kg)
GREEN LIFT - GEARLESSBELT / GLB-MRL TML
(nosnost 320 - 1 000 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-MC
(nosnost 320 - 630 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-T
(nosnost 350 - 630 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-MC
(nosnost 320 - 1 000 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-T
(nosnost 350 - 630 kg)
GREEN LIFT - FLUITRONIC TML
(nosnost 320 - 1 600 kg)
Standardní kabiny TMC
Více o výtazích
Výtahy pro imobilní osoby
Výtahy
GREEN LIFT o nosnosti 630 kg a více jsou vhodné pro imobilní osoby.
Home Lift
Výtah v domě v prostoru schodiště