Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

INFORMACE

Všeobecné obchodní podmínky

Vydání 1.0
31. října 2013
GMV Martini CZ, s.r.o.
Kabátníkova 575/9, 602 00 Brno

Rejstř. soud: KOS Brno, Reg. Č. C8918
IČO: 46995293
DIČ: CZ46995293