Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

NORMY A PŘEDPISY

INFORMACE

OZNAČENÍ A ČÍSLO
(TŘÍDÍCÍ ZNAK)
NÁZEV NORMATIVNÍHO DOKUMENTU
(024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání
a údržbu.
(024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy.
(274000)
Elektrické výtahy.
Názvosloví.
(274002)
Bezpečnostní předpisy pro výtahy.
Provoz a servis výtahů.
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních
a malých nákladních výtahů - Část 1: Elektrické výtahy
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních
a malých nákladních výtahů -  Část 2: Hydraulické výtahy.
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické
a hydraulické malé nákladní výtahy.
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 21: Nové výtahy
pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách.
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu
osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených
pro dopravu osob a osob a nákladů.
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení
a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří.
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní
úprava výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy
výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71:  Výtahy odolné
vandalům.
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy
výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72:  Požární
výtahy.
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů
pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73:  Funkce výtahů
při požáru.
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy -
Část 80:  Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených
pro dopravu osob nebo osob a nákladů.
ČSN 27 4007(274007)
Bezpečnostní předpisy pro výtahy.
Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
(274010)
Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a chodníků.
(274011)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních výtahů.
Rekonstrukce a modernizace výtahů.
(274013)
Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní
předpisy, rozměry a provoz. Část 1: Svislé zdvihací plošiny.
(274013)
Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní
předpisy, rozměry a provoz.
Část 2: Poháněné schodišťové výtahy pohybující se po šikmé dráze pro sedící
nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy.
(274014)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy
výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Evakuační výtahy.
(274081)
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T.
(274090)
Údržba výtahů a pohyblivých schodů. Pravidla pro návody pro údržbu.
(274015)
Ocelová lana pro elektrické  výtahy.
(274060)
Elektrické výtahy.
Část 5: Ovládací prvky,druhy signalizace a další příslušenství.
(274100)
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody
a chodníky - Vyzařování.
(274101)
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody
a chodníky - Odolnost.
(274210)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené
hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů.
(274310)
Elektrické výtahy.
Část 6: Osobní výtahy pro  bytové domy- navrhování a výběr.
(274315)
Zřizování elektrických výtahů.
Část 1: Výtahy třídy I, II, III a IV.
(274323)
Elektrické výtahy.
Část 2: Výtahy třídy IV.
(274333)
Elektrické výtahy.
Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V.
(274802)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci
a montáž pohyblivých schodů a pohyblivých  chodníků.
(330165)
Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů
barvami nebo číslicemi.
(331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.
(331600)
Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí.
(332000)
Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost  Kapitola 41: Ochrana před úrazem
elektrickým proudem.
(332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné
požadavky.
(332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní
požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů.
(332570)
Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení výtahů.
(343100)
Obsluha a práce na elektrických zařízeních
(347472)
Ohebné výtahové kabely
(347473)
Pryžové výtahové kabely kruhového průřezu pro normální použití.
(730802)
Požární bezpečnost staveb.
Nevýrobní objekty.
(730804)
Požární bezpečnost staveb.
Výrobní objekty.
(730810)
Požární bezpečnost staveb.
Společná ustanovení.
(730834)
Požární bezpečnost staveb.
Změny staveb.
(730835)
Požární bezpečnost staveb.
Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
(833001)
Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady
pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie.
(833001)
Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady
pro konstrukci - Část 2: Technické zásady.
(833212)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu
k nebezpečným místům horními končetinami.